Missie

Ludovica is gespecialiseerd in spontane fotografie waarbij steeds de echtheid en niet de perfectie van personen, gezinnen of bedrijven primeert. Bij mijn fotografie volg ik mijn klanten een aantal uren, een halve dag of zelfs een ganse dag zodat elk moment, verhaal of plek authentiek in beeld kan worden gebracht zonder te poseren. Zo zorg ik ervoor dat mijn klanten hun bijzondere momenten, verhalen of plekken zelfs nog jaren nadien steeds weer kunnen beleven in plaats van alleen maar bekijken.


Visie

In onze huidige maatschappij wordt vaak gestreefd naar perfectie. We worden overal overstelpt met beelden die weinig te maken hebben met de werkelijkheid. Personen worden vaak personages die zichzelf amper herkennen en waarbij weinig overblijft van hun persoonlijkheid. Bij Ludovica wil ik jouw momenten, verhalen en plekken in beeld brengen zoals ze echt zijn. Bij elke foto laat ik bekijken overgaan in beleven omdat ik steeds de focus leg op emotie in plaats van op perfectie. Ik vind het belangrijk dat je je zo op je gemak voelt dat alleen de echtheid overblijft. Zo kan je zelfs jaren later deze herinneringen opnieuw beleven, ook al ben je 90.